Těšíme se do školky - Centrum Harmonie a Fantazie
Počítadlo
Online: 1
Dnes: 15
Včera: 25
Celkem: 38099

O NÁS

Tešíme se do školky je projekt našeho občanského sdužení.

Projektem již dnes pomáháme aktivním rodičům, kteří chtějí vedle výchovy dítěte také pracovat a  Nyní provozujeme rodinné centrum s mini školkou Fantazie v Roztokách u Prahy.

Cílem projektu je podpořit řešení nedostatku míst ve státních školkách a získání dostatek finančních prostředků pro rekonstrukci horního patra Mateřské školky Únětice, kde by vzniklo nové rodinné centrum pro dětské skupiny a volnočasové aktivity.


V současné době rodinné centrum Fantazie nabízí:
 
 • pomoc aktivním rodičům, formou hlídání dětí od věku 2,5 let
 • kroužky a programy pro děti od 2,5 let
 • kroužky a programy pro rodiče s dětmi od 1 roku
 • volnočasové aktivity pro mládež, rodiče i prarodiče


Charakteristika sdružení:

Centrum Harmonie a Fantazie (C*H*F*) vzniklo v roce 1998. Ideou C*H*F* je harmonický vztah člověka a přírody, kde člověk je zodpovědným ochráncem a hospodářem. Přejeme si inspirovat své okolí k citlivějšímu vnímání okolního světa prostřednictvím výtvarně  řemeslné práce, zpěvu, tance i lidových „happeningů“. Čerpáme z odkazu předků (lidová řemesla, lidové tradice, duchovní hodnoty křesťanské víry, symboliky a mystiky ) i ze vzoru mnoha osvícených současníků.
Věříme, že to je jedna z osvědčených cest k otvírání srdcí pro krásu. Je to stále živá a přitažlivá alternativa konzumním a nezdravým tendencím života současné velkoměstské aglomerace.Rozhodli jsme se pro název Centrum Harmonie a Fantazie. Zastřešuje veškeré naše aktivity v tomto směru. Přejeme si být jasně čitelným „majáčkem na moři“, světlem na cestě k dětem, i cestou ke společnému hledání životní harmonie. www.studio-fantazie.cz


 Stručný výpis dosavadní činnosti Občanského sdružení C*H*F:
 
 • Založeno v r. 1996, od r. 2002 registrováno jako občanské sdružení
 • 1996 a 1997 – výstava s ekologickým podtextem a tvůrčí dílna pro děti a dospělé
 • 1999 založeno Mateřské centrum Sluníčka
 • od r. 2000 - 2009 projekty tvůrčích dílen pro děti a dospělé v Praze (v r. 2002 v USA), za podpory MČ Praha 6, Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva zahraničí ČR
 • od r. 2000 - 2009 organizování ročních slavností pro širokou veřejnost v Suchdole, Bubenči dle staročeských tradic pro veřejnost (Svatováclavské posvícení, Martinský lampiónový průvod, Masopustní slavnost s maškarním průvodem, vítání jara a další)
 • spoluúčast na programech pořádaných městskou částí Prahy 6 (v rámci programu Permoník – tvůrčí dílna, výroba loutek, Den dětí na Petynce, Bubenečský jarmark a 100 let Bubenče a další)
 • v r. 2006 prvních 5 interaktivních hudebních dílen „Létající buben“ pro děti I. a II. stupně ZŠ Korunovační, ZŠ Lysolaje a rodiny s dětmi 

v letech 2007 – 2009:
 
 • celoroční programy mateřského centra v nových vlastních prostorách v Dejvicích – pod názvem Rodinné centrum – Studio Fantazie
 • první ročník slavnosti Babího léta s koncertem skupiny Létající koberec a tvůrčími dílnami ve Studiu Fantazie s účastí až kolem 50 rodin s dětmi
 • spolupráce na akcích pro veřejnost s firmou IKEA ČR,a.s.
 • firemní akce pro rodiny s dětmi pro firmu Astra Zeneca – interaktivní program s tvůrčí nadstavbou pro děti i dospělé (Family Day pro 150 účastníků, Mikulášská tvořivá dílna s nadílkou pro 50 dětí zaměstnanců firmy)
 • Slavnost zimního slunovratu s performancemi a tvůrčí dílnou pro dospělé účastníky, spojeno s výstavou prací výtvarnice Viktorie Anny Grohové
 • spoluúčast - masopustní průvod s chůdami a bubeníky v rámci akce Carnevalle 2007, 2008
 • dva ročníky Velikonočního jarmarku pro rodiny s dětmi
 • Den dětí na Hanspaulce – doplňující aktivity pro nejmladší děti, moderující klaun
 • 15 soukromých akcí pro děti typu narozeninová slavnost, dětská diskotéka v rámci firemních akcí
 • 2008 účast na festivalu Hračkobraní v Kamenici nad Lipou s hudební dílnou Létající buben pro rodiny s dětmi
 • 2008 účast na hudebním festivalu Novohradské znění na zámku v Nových Hradech s hudební dílnou Létající buben
 • 2008 podzimní slavnost pro základní školy ze středočeského kraje s divadlem, tvůrčími dílnami a s hudební dílnou Létající buben pro rodiny s dětmi na mlýně ve Všetatech
 • 2008 Adventní slavnost s tvůrčí a hudební dílnou pro dospělé účastníky na mlýně ve Všetatech spojená s výstavou prací výtvarnice Zuzany Skalníkové
 • 2009 Čarodějnice ve mlejně – akce pro školy, školky a rodiny ze středočeského kraje s interaktivním programem a netradičními nafukovacími atrakcemi
 • 1999 – 2008 jarní, letní a zimní týdenní a víkendové pobyty na horách pro rodiny s dětmi (vždy pro 7 – 15 rodin) s celodenním interaktivním programem pro děti i dospělé – od r.2000 celkem 26 pobytových akcí
 • 2008 a 2009 letní prázdninová školka – příměstský letní denní tábor pro předškolní děti od 3 do 7 let s výlety s prvky Capoeiry pro děti, tvoření z ovčí vlny a včelího vosku, s divadelními dílnami, s hudebními nástroji jako harmonika, klarinet, saxofon…
 • další info na www.studio-fantazie.cz, nebo na fb studio fantazie